Apbedīšanas birojs Rīgā - Vienības Gatvē 48 (karte)

Diennakts tālrunis: (+371) 28 444 555

Kā rīkoties, ja nomiris tuvais cilvēks

Konstatējot nāves gadījumu ārpus ārstniecības iestādes, vispirms jāizsauc ģimenes ārsts. Ja ir redzamas vardarbības pazīmes vienlaicīgi, izsauc policijas pārstāvi. Pie vardarbības pazīmēm pieskaita: transporta negadījumus, krišana pa kāpnēm, krišana no augstuma, dažādas brūces, saindēšanas ar alkoholu, medikamentiem, ķīmiskām vielām, nezināmām vielām. Ja vardarbības pazīmes netiek konstatētas, ģimenes ārsts izraksta „Ārsta apliecību par nāves iestāšanos”, kas nav „Miršanas apliecība”. Ar šo apliecību ir jādodas uz pagasta pašvaldību vai novada domi vai pilsētā uz dzimtsarakstu nodaļu. Tur tiek reģistrēts nāves gadījums un izsniegta „Miršanas apliecība”. Līdzi obligāti jābūt mirušās personas pasei un dokumentu iesniedzēja personas apliecinošam dokumentam.

Ja nāves iemesls ģimenes ārstam nav skaidrs, tad nelaiķi nosūta uz patoloģiski anatomisko izmeklēšanu (izņemot vardarbīgus nāves gadījumus, kurus nosūta uz tiesu medicīnisko izmeklēšanu). Ja veic autopsiju, tad apliecību par nāves iestāšanos izraksta ārsts, kurš veic autopsiju. Kad dokumenti ir noformēti, apbedīšanas pasākumus var veikt paši piederīgie vai arī uzticēt to apbedīšanas firmai.

Ja slimnieks ir miris slimnīcā, tad piederīgajiem ir tiesības atteikties no sekcijas veikšanas, uzrakstot iesniegumu, kur norāda iemeslu kādēļ atsakās sekcijas un pretenziju par ārstēšanu nav. Sekcija ir obligāta tikai tādos gadījumos, ja ārstiem nav skaidrs nāves iemesls. Vel jāņem vērā mirušā vēlme. Ja mirušais atstājis testamentu vai norādi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, ka viņam veikt sekciju kategoriski aizliegts, tad sekcija nav pieļaujama. Ārstam, kurš apskata līķi ir tiesības izrakstīt „Apliecību par nāves iestāšanos” izņemot vardarbīgās nāves gadījumus. „Ārsts patologs M.V. Kaupasa ”

Sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve, jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības iecirknī persona mirusi vai kuras darbības zonā reģistrēta mirušā pēdējā dzīvesvieta. Dzimtsarakstu nodaļā jāuzrāda mirušās personas pase un apliecība par nāves iestāšanos.

Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citiem ģimenes locekļiem, dzīvokļa vai nama īpašniekam vai jebkurai citai personai, kura bijusi klāt nāves brīdī vai citādi informēta par personas nāves iestāšanos.

Dzimtsarakstu nodaļa veic ierakstu miršanas reģistrā  un bez maksas izsniedz miršanas apliecību. Miršanas apliecība ir nepieciešama mantojuma lietu kārtošanai, kapavietas saņemšanai un citiem gadījumiem.

Divpadsmit mēnešu laikā no tuvinieka miršanas dienas radinieki var vērsties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA), lai pieprasītu apbedīšanas pabalstu.

Ar cieņu un pietāti mēs sniegsim Jums atbalstu grūtā brīdi un veiksim visas, ar dokumentu nokārtošanu un apbedīšanas procesu saistītās darbības. Godprātīgi un uzmanīgi palīdzēsim Jums noorganizēt bēru ceremoniju, izrādot cieņu cilvēka mūžam.

Kad cilvēks miris ārzemēs

Ja cilvēks aiziet viņsaulē, atrodoties tālu no mājām, un tad nepieciešama aizgājēja pārvešana etniskajā dzimtenē vai pilsonības valstī. Mēs palīdzēsim nokārtot visas formalitātes mirušā  pārvešanas procesa  organizēšanai no Eiropas Savienības teritorijas vai Neatkarīgo Valstu Savienības dalībvalsts un pavadīsim to ceļā.


Transporta pakalpojumi

Mirušā transportēšana no mājām vai slimnīcas uz morgu visu diennakti

Transports bēru pavadītājiem

Autobusa noma līdz 50 cilvēkiem

Miršanas dokumentu noformēšana

medicīnas izziņa, miršanas apliecība, miršanas pabalsta noformēšana, pensija, VSAA.

Apbedīšanas pakalpojumi  Rīgas kapsētās

Bēres, bēru ceremonijas organizēšana

Kremācijas organizēšana

Bēru ceremonijas vadītājs

Visu reliģisko konfesiju (ticību) mācītāji bēru ceremonijās

Morga pakalpojumi

Mirušā uzglabāšana, balzamēšana, mirušā ģērbšana, grimēšana, iezārkošana

Nesēju pakalpojumi bērēs

Četri nesēji vienādos uzvalkos un baltos cimdos

Mūzika bērēs

Vijole, Ērģeles, Flauta, Mežrags

Apbedīšanas Piederumi

Lakoti koka zārki, koka zārki ar audumu apvilktie, sarkofāgi

Kremēšanas urnas

Koka krusti, piemiņas plāksnes

Tautas segas

Pārsegi

Sveces

Sēru vainagi, štrausi, grieztie ziedi, sēru lentas

Rīgas kapsētas

Juglas, Kapsila (Rumbulas), Biķeru kapsēta (karte)

Vārds Uzvārds  Amats Tālrunis Adrese
Maruta Spariņa  Kapsētas pārzine 29407429 Biķernieku iela 146, LV-1079

Pleskodāles, Mārtiņa un Torņkalna kapsētas (karte)

Vārds Uzvārds  Amats Tālrunis Adrese
Līvija Zaķe  Kapsētas pārzine 67459951 Kukšu iela 2, LV-1046 

Sarkandaugavas - Sarkandaugavas Kalna kapsēta (karte)

Vārds Uzvārds  Amats Tālrunis Adrese
Gaļina Dragomirova  Kapsētas pārzine 67700192 Nesaules iela 1, LV-1005 

Matīsa kapsēta (karte)

Vārds Uzvārds  Amats Tālrunis Adrese
Daina Zarāne  Kapsētas pārzine 67277762 Mazā Matīsa iela 1, LV-1009 

Lāčupes kapi (karte)

Vārds Uzvārds  Amats Tālrunis Adrese
Gaļina Kurbale  Kapsētas pārzine 67403661 Buļļu iela 82, LV-1067

Ziepniekkalna kapsēta (karte)

Vārds Uzvārds  Amats Tālrunis Adrese
Agnese Melniece  Kapsētas pārzine 67623264 Mālu iela 19, LV-1058 

Pļavnieku kapsēta (karte)

Vārds Uzvārds  Amats Tālrunis Adrese
Ilze Bratuškina  Kapsētas pārzine 67700115 Lubānas iela 100, LV-1073 

 Raiņa un Miķeļa kapsēta (karte)

Vārds Uzvārds  Amats Tālrunis Adrese
Antra Legzdiņa  Kapsētas pārzine 67378298 Aizsaules iela 1a, LV-1026 

I un II Meža kapsēta (karte)

Vārds Uzvārds  Amats Tālrunis Adrese
Vilnis Bisenieks Kapsētas pārzinis 67518143 Aizsaules iela 2a, LV-1026

Bolderājas kapsēta (karte)

Vārds Uzvārds  Amats Tālrunis Adrese
Edīte Rostoka  Kapsētas pārzine 67700116 Kleistu iela 80, LV-1067  

Jaunciema kapsēta (karte)

Vārds Uzvārds  Amats Tālrunis Adrese
Anita Balode  Kapsētas pārzine 67704839 Jaunciema 8.šķērslīnija 1, LV-1023